یادمان باشد کلام آفتاب_دست نامحرم نیفتد انقلاب

بنا بر این، از این ترورها و از این شرارتهایى که دو روز قبل در تهران شد و مع الاسف، بچه‏ها و جوانها را کشیدند به توى خیابانها و به شرارت هدایت کردند باید بسیار انسان متأسف باشد که جوانها و کودکهاى ما این طور بازى خوردند از اینها که مى‏آیند در خیابانها و آتش مى‏زنند چیزهایى [را] که مال مردم است، مال عموم است؛ مثل شرکت واحد و اتومبیلهاى شرکت واحد که مال مستضعفین است یا محلى که اصلًا براى مستضعفین است، به آتش مى‏کشند. اینها فکر نمى‏کنند که این مدعى‏هاى مجاهدت براى خلق و براى مستضعفین، آن چیزى را که وجهه قرار دادند و هدف قرار دادند، ضرر زدن به همین چیزهایى [است‏] که مال مستضعفین است؛ چیزهایى که براى مستضعفین جمع شده است، براى معلولین جمع شده، براى جنگزده‏ها جمع شده است؛ اینها هدفشان این است که آنها را آتش بزنند.

شما از این شکست‏خورده‏ها هیچ هراس نداشته باشید که اینها نفسهاى آخر را مى‏کشند. و ملت ایران و ملت شریف ایران با کمال قدرت، ایستاده است در مقابل آنها، و همین طور قواى نظامى و انتظامى و پاسداران و بسیج و سایر قواى مسلّح، که از خود مردم هستند، هم در جنگ با کفار ایستاده‏اند و هم در مقابله با این اشخاصى که همان طور هستند و براى آنها خدمت مى‏کنند. و قواى پاسدار ما و همین طور قواى انتظامى در این امر جدیت خواهند کرد و همه اینها را به دست خواهند آورد و به جزاى اعمال خودشان‏

در دادگاهها خواهند رسید.

و ان شاء اللَّه، بزودى شما شاهد این خواهید شد که نه از این تفاله‏ها چیزى باقى مانده است و نه از آن قدرتهاى بزرگ در ایران اثرى خواهد بود. و ما مهیا هستیم و شما و ما مهیا هستیم که تمام این توطئه‏ها را خنثى کنیم و ان شاء اللَّه، اسلام را به آن طور که هست، در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و دنیا، دنیاى اسلام باشد، و زور و ظلم و جور از دنیا برطرف بشود و [این‏] مقدمه باشد براى ظهور ولى عصر- ارواحنا فداه.

من از خداى تبارک و تعالى توفیق و تأیید همه ملت را طلب مى‏کنم و توفیق قواى مسلح را طلب مى‏کنم و امیدوارم که آنها با تمام قدرت و تمام توان، این انگلها را و این بازى‏خورده‏ها را از کشور خودشان برانند و اسلام را تقویت کنند. و همین طور از تمام ملت ایران، که با قدرت ایستاده‏اند و در پشت جبهه‏ها به فداکارى مشغول هستند، تشکر و تقدیر مى‏کنم و امیدوارم که خداوند به همه آنها سعادت و سلامت و عزت و مقاومت عنایت فرماید.

/ 0 نظر / 9 بازدید