در محضر نهج البلاغه

علی(ع): با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.. حکمت۹
علی(ع): دلهای مردم وحشی است، به کسی روی آوردند که خوشرویی کند.
حکمت۴۷

علی(ع):(یکی از خوارج را دید که نماز شب می خواند و قرآن تلاوت می کند) فرمود: خوابیدن با یقین برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است حکمت۹۴

چون خبری را شنیدید، آن را درک کرده عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندکند. حکمت۹۵

آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد.
حکمت۱۶۴

/ 0 نظر / 7 بازدید