کلام بزرگان_آیت الله جوادی آملی 1371/12/22

ماییم و انتخابات ریاست جمهوری؛ مشکلات فراوان است! در چند جمعه قبل اینجا به عرضتان رسید شما حکومت حضرت امیر را تحلیل کنید و حکومت ما را (حکومت امام راحل را حکومت خودتان را) علی‌بن‌ابی‌طالب و سایر ائمه(علیهم السلام) [...] بیایید حکومت علی را بسنجیم یعنی کارگزاران علی [و] کارهایی که زمان حضرت علی(صلوات الله علیه) انجام می‌شد؛ ببینید کارگزاران آن حضرت بهترند یا کارگزاران عصر شما [و] ظلم و جور در زمان آن حضرت بیشتر بود یا در زمان شما. شما یک قصه سوده همدانیه دارید و مانند آن که آن را علم کردید وگرنه این نهج‌البلاغه را بخوانید ببینید که دل حضرت خون شد از کارگزارانش یا نه؟ در آن روز به عرضتان رسید یکی از مهم‌ترین استانهای عصر علی(صلوات الله علیه) استان بصره بود؛ استان بصره عبارت بود از بصره و همه قلمرو اطراف آن، اهواز و همه منطقه اطراف آن کرمان و همه فلات وسیع آن [یعنی برای] کرمان و اهواز و بصره جمعاً یک استانداری بود و ابن‌عباس استاندار رسمی حضرت امیر بود و زیادبن‌ابیه که از او بدتر نمی‌توانید پیدا کنید معاون رسمی ابن‌عباس بود! خب اگر علی افرادی مثل مالک می‌داشت که اجازه نمی‌داد زیادبن‌ابیه در دستگاه او کار کند، ما هم اگر می‌داشتیم پانصد ششصد نفر مثل شهید بهشتی شهید مطهری و امثال آنها مشکلاتی نداشتیم اما کارشناسان اصیل را از ما گرفتند، ماییم و همینها! حالا ببینید ظلم و جور و رشوه‌گیری در زمان ما بیشتر است یا در زمان حضرت علی(علیه السلام) این سخنها که دیگر نه در مستدرک حاجی نوری است که کسی درباره سند خدشه کند نه در غوالی اللآلی و عوالی اللآلی اینها در نهج‌البلاغه هست؛ بررسی کنید ببینید که نامه‌های حضرت از خون دل حضرت خبر می‌دهد یا نه. چه کسی را حضرت بست و کشت و اعدام کرد [و] کجا را زد؟ سرانجام به خدا عرض کرد خدایا! من دیگر خسته شدم، با اینها که نمی‌شود کشور داشت، من را بگیر. در دستگاه ما ظلم هست جور هست فساد هست رشوه هست اما هزارها فضیلت هست هزارها قِسط و عدل هست، چرا آنها را نبینیم؟! نامه علی(صلوات الله علیه) را حتماً در نهج‌البلاغه بررسی کنید به یک کارگزار می‌گوید که پدرت خوب بود من به تو کار دادم وگرنه من که به تو کار نمی‌دادم؛ نوشت که «شِسْعُ نعلک خیرٌ منک»؛ این بند کفشت نزد من بیشتر از تو می‌ارزد چه کار بود کردی؛ نامه برای زیادبن‌ابیه نوشت که این گزارشها اگر حق باشد من این‌‌چنین می‌کنم آن‌چنان می‌کنم آن‌چنان می‌کنم، خب یا علی! چه کار کردی با زیاد چه کار کردی؟ او را بستی زدی اعدام کردی؟ نتوانست. خالد در عصر خود پیغمبر آن کارها را کرد پیغمبر با خالد چه کرد؟ پیغمبر خالد را فرستاد و او رفت آن همه جنایت کرد! این را فریقین نقل کردند که وجود مبارک رسول خدا به حضرت امیر(علیهم السلام) فرمود یا علی می‌روی از این بیت‌المال استفاده می‌کنی و همه خسارتها و غرامتهایی که این خالد به بار آورده می‌پردازی، «حتی انه لیدی میلغة الکلب» ـ «میلغة» یعنی ظرفی که سگ در آن وَلوغ کرده ـ برو آن را بپرداز (این کار را کرده) اما دل اینها خون بود از این کارگزاران.

 

متن کامل اینجا

/ 0 نظر / 9 بازدید