2

پیامک:
--------------------
حکمت42//علی (ع):شمشیرم بر بینى مومن بزنم، که دشمن من باشد، بامن دشمنى نخواهدکرد، و اگرتمام دنیا را برمنافق بخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و این بدان جهت است که قضاى الهى جارى شد، و بر زبان پیامبر امى(ص) گذشت که فرمود: "اى على! مومن تو را دشمن نگیرد، و منافق تو را دوست نخواهد داشت."
"سیستم اطلاع رسانى امید"
---------------------

/ 0 نظر / 9 بازدید