مبارزه علمی وعملی بزرگ

پیامک:
--------------------
صحیفه امام،ج21،بخشی ازپیام امام درسالگردکشتارمکه وقبول قطعنامۀ 598:
فرزندان انقلابی‏ام..بغض و کینۀ انقلابی‏تان رادرسینه ها نگه دارید؛باغضب وخشم بردشمنانتان بنگرید؛وبدانیدکه پیروزی ازآن شماست..بجوانان عزیزکشورمان..سفارش میکنم که قدروقیمت لحظات شیرین زندگی خودرابدانید؛وخودتان رابرای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تارسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید
"سیستم اطلاع رسانی امید"
---------------------

/ 0 نظر / 9 بازدید