تماس با ما

"سیستم اطلاع رسانی امید"

پست الکترونیکی:

  • manager@omidis.ir      مدیریت مجموعه
  • admin@omidis.ir          معاونت اجرائی
  • authors@omidis.ir        ارتباط با سردبیران
  • accounting@omidis.ir   بخش کاربری-مالی
  • info@omidis.ir             روابط عمومی

سامانه پیام کوتاه: (در حال حاضر!)

  • 30008130413313 (یک طرفه - فقط دریافت)
  • 30007227002017 (دوطرفه)

تارنما:

منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات و راهنمائی های سازنده شما هستیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید